Skład Rady.   Kadencja  2012 – 2017
Ks. Mirosław Zając – przewodniczący
Oleszczuk Eugeniusz – zastępca przewodniczącego
Ks. Sławomir Górny
Siek Renata
Świdzińska Kazimiera
 Mazur Małgorzata
Śliczniak Mariusz
Bujak Marta
Macieńko Wanda
Kwiecień Henryk
Dąbrowska Elżbieta
Bobel Czesław
Schab Janusz
Kowalczuk Krzysztof
Koper Dariusz
Bundzylak Janusz
Oleszczuk Sylwia
Piróg Zofia
Flis Dariusz
Kozieł Krzysztof
Boguszewski Andrzej
Cięszczyk Beata
Ziółkowski Jerzy