1. W środę o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Spowiedź dla bierzmowanych, rodziców i świadków w piątek w godz. 17.00 – 18.00
  2. Adam Choma – misjonarz w Korhogo na Wybrzeżu Kości Słoniowej – który gościł w naszej parafii, trzy tygodnie temu, przysłał list z podziękowaniem za okazane serce i hojność na rzecz ośrodka zdrowia i porodówki w jego misyjnej parafii. Nasi parafianie wsparli to dzieło misyjne kwotą 2.346 zł. Bóg zapłać. O. Adam zapewnił o modlitwie za naszą parafię i rodziny naszej wspólnoty parafialnej. Dla zainteresowanych, którzy chcieliby utrzymać jakiś kontakt z o. Adamem podajemy adres mailowy:chomaa@wp.pl
  3. Za trzy tygodnie w sobotę 7 października, odbędzie się ogólnopolska modlitwa różańcowa na granicach naszego kraju. Celem inicjatywy „Różaniec do granic” jest podjęcie modlitwy różańcowej o tej samej godzinie, przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata. Więcej o tym wydarzeniu możemy przeczytać w dzisiejszym numerze Akcja Katolicka naszej parafii organizuje wyjazd na granicę w miejscowości Świerże w naszej diecezji. Zgłoszenia na wyjazd u p. Małgorzaty Mazur (tel. 606 856 855)
  4. W przyszłą niedzielę odbędzie się w naszej parafii kanoniczna wizytacja biskupia. Wizytacje takie zgodnie z prawem kościelnym odbywają się co 5 lat. W naszej wspólnocie parafialnej będzie przez cały dzień ks. Biskup Józef Wróbel. Ta wizytacja nie jest kontrolą proboszcza czy parafian, ale próbą poznania wspólnoty parafialnej, jej życia, jej problemów i sukcesów. Przywitamy Biskupa o godz. 7.50 przed kościołem, stąd Godzinki rozpoczną się o godz. 7.30.
  • Po Mszy św. o godz. 8.00, będzie spotkanie Biskupa z Radą Parafialną w sali maryjnej.
  • Po Mszy św. o godz. 10.00, Biskup chciałby się spotkać z członkami grup parafialnych: Kołek różańcowych, Akcji Katolickiej, Legionu Maryi, Domowego Kościoła, grupy Przyjaciół Oblubieńca, szafarzami Komunii św., KSM, harcerzami, Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów.
  • Po Mszy św. o godz. 12.00 – która będzie odprawiana w intencji rodzin naszej parafii – będzie indywidualne błogosławieństwo rodzin i dzieci przez ks. Biskupa.
  • Na Mszy św. o godz. 17.00 Biskup udzieli sakramentu Bierzmowania.